Witam Państwa na stronie Komornika Sądowego
Michała Giżewskiego

Wnioski do pobrania
Oświadczenie o wyborze komornika
Wniosek o doręczenie korespondecji
Wniosek o eksmisję
Wniosek o nadzór nad licytacją
Wniosek o sporządzenie protokołu stanu faktycznego
Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym
Wniosek o wprowadzenie w posiadanie
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie ruchomosci
Wniosek egzekucyjny - roszczenia cywilne
Wniosek egzekucyjny - roszczenia alimentacyjne
Wniosek o wszczęcie egzekucji - formularz
Formularz skargi na czynności komornika
Wykaz majątku